logo- Živnostenské oprávnění "Oceňování majetku pro věci nemovité" (dle zák.455/1991Sb.)         
- Certifikát QON (odhadce nemovitostí) (dle ČSN EN ISO / IEC 17024) (Certifikační orgán BIVŠ, a.s.)
- Licence ACONS znaleckého ústavu A-Consult plus, spol.s r.o.
- Licence NEMexpress společnosti PLUTO-OLT, spol.s r.o 

- Člen Asociace Certifikovaných odhadců (ACO)
- Člen ASOCIACE ZNALCŮ A ODHADCŮ České republiky (AZO)

Pojištění profesní odpovědnosti: Generali Pojišťovna a.s.